Danza Contemporánea

EDAT a partir dels 7 anys en endavant

QUOTA MENSUAL a consultar

HORARI DE L'ACTIVITAT dissabtes de 12:30-13:30 segon nivell, 13:30-14:30 primer nivell

 

DESCRIPCIÓ DEL PROGRAMA

 

A la dansa contemporània neix de la unió de diferents estils, com el ballet clàssic, el modern i el jazz, se centra en la llibertat del moviment i l'expressió personal.

Durant les classes s'aprèn a escoltar el propi cos, alliberar les tensions innecessàries i gaudir de l'espontaneïtat del moviment, en contraposició a la rigidesa del ballet clàssic.

Avui dia totes les companyies del món tenen en el seu repertori obres contemporànies i coneixement del dit estil forma part obligatòria per a formació del ballarí professional o amateur.